Tag Archives: ngồi làm việc nhiều

Bạn có muốn vai, lưng hết đau nhức do ngồi làm việc nhiều

ĐAU NHỨC LƯNG, VAI

Việc văn phòng nghe rất nhẹ nhàng, ít áp lực nên ai cũng mong muốn chọn công việc này. Tuy nhiên ngày nay đã khác, việc văn phòng là công việc sếp giao cho một tạ dealine, để hoàn thành công việc sếp giao, đòi hỏi dân văn phòng chúng ta phải có kỹ năng […]