Tag Archives: Ngày hội khởi nghiệp quốc gia

CHỦ TỊCH AMOON -Nhà Tài Trợ Đồng Hành Cùng Thủ Tướng Trong Ngày Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia Lần Thứ V

Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường Đại học Huế số 01 Điện Biên Phủ, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ Giáo dục và Đào tạo, NovaEdu cùng Đại học huế  đã phối hợp tổ chức Lễ Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia học sinh, sinh viên lần thứ V (SV_STARTUP). […]